loader
img

KAŻDA ZMIANA ZACZYNA SIĘ OD MYŚLI czyli SAMOKONTROLA UMYSŁU METODĄ SILVY

Żyjemy w czasach podwyższonego stresu, problemów finansowych, konfliktów rodzinnych i międzyludzkich, ogromnych zmian w tempie życia i przystosowywania się do coraz innych warunków egzystencji.  Prowadzi to do podwyższonego napięcia, nerwowości, zmartwień, chorób psycho-somatycznych, osłabienia systemu odpornościowego człowieka i ogromnych kosztów płaconych przez społeczeństwo z powodu utraty zdrowia, alkoholizmu, uzależnienia od narkotyków, itp.  Dotyczy to nie tylko sytuacji w Polsce, ale wszystkich społeczeństw, szczególnie w tzw. „krajach rozwiniętych“.

Łatwo chyba zauważyć jak dużo jest w polskim społeczeństwie negatywizmu.  Narzekanie staje się naszym narodowym hobby i ludzie nie bardzo już wiedzą jak się wyrwać z zaczarowanego koła pogoni za pieniędzmi, konfliktów rodzinnych, słuchania kłócących się z sobą polityków, narzekających znajomych itp… Potrzebna jest zmiana myślenia, gdy się jednak jest przez większość życia programowanym negatywnie – trudno samemu, bez pomocy dokonać takiej zmiany.  Psychologowie amerykańscy obliczyli, że przeciętne dziecko w USA w wieku od 4 do 6 lat słyszy 224 razy dziennie słowo „nie“ a około 25 razy słowo „tak“.  Nie ma wprawdzie danych z terenu Polski, ale podejrzewam, że proporcje są porównywalne.  Czy można się dziwić, że narzekanie staje się naszą drugą naturą…?

Wspomniana w tytule metoda Silvy zdaje się być jednym z istotnych elementów zmian zachodzących w świadomości ludzi pragnących czegoś innego, niż codzienne narzekanie i uzasadnianie zewnętrznymi okolicznościami niemożliwości osiągnięcia postawionych sobie celów.  Metoda ta stworzona została przez José Silvę, z pochodzenia Meksykanina, urodzonego w Laredo w Teksasie (USA).  Jego zainteresowanie psychologią zaczęło się od próby podwyższenia współczynnika inteligencji (tzw. IQ) u własnych dzieci.  Od 1944 do 1966 roku José prowadził badania nad  rozszerzeniem potencjału ludzkiego umysłu.  Studiował hipnozę, medytację transcendentalną, Jogę, Zen i inne systemy medytacyjne. Wynikiem tych badań było stworzenie metody obecnej znanej na całym świecie jako „Metoda Silvy“, która w roku 1966 została oficjalnie wprowadzona na terenie Teksasu jako metoda treningu umysłowego.  W tej chwili jest ona wykładana w 109 państwach, w 32 językach i ocenia się, że kurs podstawowy ukończyło około 12 milionów ludzi na świecie.  Pierwszy oficjalny kurs Silvy w Polsce przeprowadzony został w styczniu 1992 roku.

Czym jest metoda Silvy?  Jest to 28-godzinny kurs podczas którego uczestnicy uczą się zasobu technik umysłowych mających zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie ludzkiego działania.  Pomaga to w redukcji nadmiernego stresu, osiąganiu postawionych celów, poprawie pamięci, kontroli własnego zdrowia, w pozbyciu się niechcianych nawyków i uzależnień takich jak nadwaga lub palenie papierosów itp., powoduje ogromny rozwój intuicji (tak potrzebnej w biznesie i w podejmowaniu ważnych decyzji), zwiększa samoocenę i pewność siebie, pomaga w osiągnięciu lepszych ocen w szkole i na studiach, zwiększa zdolności twórcze, pomaga w osiągnięciu lepszych wyników w sporcie, przede wszystkiem – pozwala na zmianę sposobu myślenia i sposobu działania dla osiągnięcia sukcesu w życiu (niezależnie od indywidualnej definicji tego słowa).  Szczególnie potrzeba na jest tym, którzy żyją w sytuacjach podwyższonego stresu (ze względu na pracę, biznes, problemy rodzinne, itp) mają problemy ze zdrowiem lub trudności w określeniu swoich celów lub w osiąganiu celów.

Metoda Silvy jest systemem medytacji dynamicznej, to znaczy stan rozlu{nienia (tzw “stan alfa”) wykorzystywany jest do rozwiązywania konkretnych problemów życia codziennego. Opiera się on na synchronizacji lewej i prawej półkuli mózgowej.  Jak wiadomo lewa półkula odpowiada za nasze myślenie logiczne, analityczne, werbalne, matematyczne.  Prawa półkula to myślenie intuicyjne, syntetyczne, wyobrażeniowe, przestrzenne, twórcze.  Całe nasze szkolnictwo nastawione jest na rozwój lewej półkuli – jest to chyba jeden z podstawowych błędów naszych czasów, bo czy ktoś kiedyś uczył nas w szkole jak wykorzystywać w życiu intuicję?  W 1989 roku w Stanach przeprowadzono badania osobowości 400 dyrektorów i managerów największych kompanii i firm amerykańskich (ludzi uważanych za geniuszy w dziedzinie finansów). Okazało się, że wspólną cechą dla wszystkich jest …. intuicja.  Kiedy przychodzi moment trudnych decyzji, kiedy jest kilka możliwości inwestycji i logicznie każda z nich jest równie dobra, tylko osoby potrafiące słuchać „głosu wewnętrznego“ są w stanie zwiększyć procent prawidłowych decyzji na tyle, aby wyeliminować możliwość poważnej pomyłki.

Kurs Silvy uczy między innymi konkretnych technik świadomego wykorzystywania inuicji w sytuacjach życia codziennego oraz kontroli swoich myśli, swoich emocji i sowich zachowań.  Warto podkreślić, że – jak wynika z książki Davida Golemana „Inteligencja emocjonalna w praktyce“ – w obecnej chwili w Stanach Zjednoczonych wydaje się miliony dolarów na ćwiczenie intuicji u wyższego managementu.

Kontrola myśli opiera się na założeniu, że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość.  Wszystko, cokolwiek dzieje się w życiu – zaczyna się od myśli:  emocje, zachowania, przedmioty wykonane przez człowieka są wynikiem myśli.  Jeżeli dominujące myśli mają charakter negatywny, negatywne są też emocje, samopoczucie, zachowanie, samoocena, ocena otoczenia, stosunki międzyludzkie.  Aby zmienić cokolwiek w życiu na lepsze, trzeba to najpierw zmienić na poziomie myśli.   Tego właśnie uczy Silva.

Samokontrola zdrowia w systemie Silvy polega na wzięciu odpowiedzialności za to, co dzieje się w organizmie.  Nie jest to alternatywna metoda leczenia.  Silva sugeruje tylko, aby nie traktować lekarza jak warsztatu samochodowego:  „Panie doktorze, niech mi tam pan zajrzy pod maskę bo coś się popsuło“…!  Lekarz “coś naprawia” i człowiek wraca z powrotem do trybu życia, który mógł spowodować chorobę, aby po jakimś czasie wrócić, gdy znowu “coś się zepsuje”.  Metodę Silvy można zakwalifikować jako rodzaj medycyny prewencyjnej lub komplementarnej.  Polega to na wzmacnianiu naturalnych właściwości obronnych organizmu przez redukcję nadmiernego stresu oraz działania w kierunku wenętrznej harmonii, spokoju i rozlu{nienia.  W przypadku istnienia choroby – techniki wizualizacji i kontroli myśli są z powodzeniem wykorzystywane w przyspieszeniu gojenia, zwalczaniu stanów nowotworowych, oraz innych chorób uważanych często za nieuleczalne.  Techniki te uzywają w swojej praktyce lekarsiej takie sławy jak dr. Carl Simonton (uważany za prekursora psycho-onkologii w USA) dr Bernie Siegel (autor książki “Miłość, medycyna i cuda”), dr Larry Dossey, dr Deepak Chopra i wielu innych.

Są ludzie, którzy uważają, że zdarzenia nie zależą od nich.  Winien jest zły los, pech, fatum.  Wiele jest jednak dowodów, że przyczyny niepowodzeń tkwią w nas samych i w naszej niewiedzy na temat ogromnej siły zawartej w umyśle człowieka. José Silva twierdzi, że zdarzenia kierunkują się w stronę najbardziej dominujących myśli, że każdy człowiek tworzy własne okoliczności.  W innym wypadku, nie mielibyśmy żadnego wpływu na życie.  Kontrolowanie zdarzeń, stanu ducha, umysłu i ciała, tworzenie sukcesów i unikanie porażek, to tylko początek samokontroli umysłu.

Kursy Silvy kończą profesorowie uniwersytetów, robotnicy, nauczyciele, taksówkarze, biznesmeni, lekarze, psychologowie, studenci, młodzież szkolna.  Niezależnie od wykształcenia, wieku, religii i pozycji społecznej. Wynikiem społecznym są setki miliardów złotych zaoszczędzone na służbie zdrowia, pomocy społecznej, sprawach sądowych, itp.  Wynikiem indywidualnym są: osiągnięcie większej harmonii wewnętrznej, większej inicjatywy, unikanie błędnych decyzji życiowych, rozwiązywanie problemów osobistych, sukcesy w interesach, lepsze zdrowie, bardziej produktywna praca, lepsze stosunki wewnątrzmałżeńskie i międzyludzkie.  Jest to również osiągnięcie radości z życia, pomocy innym,  wiary i sukcesu w przeciwieństwie do lęku przed przyszłością, poczuciem winy, chorobą i stresem.

Andrzej Wójcikiewicz